Over ons
Hulp & contact
Energie.be NV   -   BE 0476.243.769   -   Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel   -   support@energie.be
Hulp & contact

Hoe kunnen we je helpen?

Er zijn geen resultaten voor '{{searchTerm}}'

Wat werd er beslist omtrent de hoge energiefacturen voor professionele klanten op 16 september 2022?

Voor professionele klanten worden er meerdere maatregelen toegepast. Hieronder een overzicht: 

GAS

Alle zakelijke klanten die in de eerste twee belastingsschijven vallen én een maximum verbruik van 50.000 megawattuur hebben, kunnen genieten van een verlaagd accijns tot het Europees minimum voor de maanden november en december. 

De bijzondere accijns wordt op 0 gezet voor de eerste twee schijven en de bijdrage op de energie wordt voor alle zakelijke klanten verlaagd naar het minimum.

ELEKTRICITEIT

Voor elektriciteit wordt de bijzondere accijns gedurende twee maand op het minimum gezet en dit voor een maximumverbruik van 1.000 megawattuur (eerste drie schijven). 

SOCIALE BIJDRAGE

Ondernemingen hebben de mogelijkheid om hun sociale bijdragen over een langere periode te spreiden (12 of zelfs 24 maanden). Het gaat over de bijdragen voor de tweede helft van dit jaar, het eerste kwartaal van volgend jaar en het debetbericht jaarlijkse vakantie.

TIJDELIJKE LOONSOPLOSSINGEN

Er is ook opnieuw sprake van tijdelijke werkloosheid (met behoud van 70 procent van het loon, aangevuld met een premie van 6,10 euro per dag) en van het tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de problemen komen door hun energiefactuur en hun activiteit onderbreken. Ondernemingen die getroffen worden door de energiecrisis, zullen niet onmiddellijk failliet verklaard kunnen worden.

RISICO

Indien er deze winter een risico op onderbreking zou zijn, zal de agrovoedingssector als kritische sector bij voorrang energie krijgen.