Over ons
Hulp & contact
Energie.be NV   -   BE 0476.243.769   -   Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel   -   support@energie.be
Hulp & contact

Hoe kunnen we je helpen?

Er zijn geen resultaten voor '{{searchTerm}}'

Snelle acties

Veelgestelde vragen
Steunmaatregelen
Krijg ik in januari, februari en maart 2023 ook nog het basispakket energie van de federale overheid?

De federale overheid heeft aangegeven het basispakket energie ook in januari, februari en maart 2023 toe te wijzen aan iedereen die hier recht op heeft. Dit zal opnieuw over €61 voor elektriciteit en €135 voor gas gaan. Je krijgt dit basispakket toegekend bij Energie.be indien je op 31/12/2022 een actief residentieel contract had bij ons. Het basispakket energie wordt niet toegekend voor klanten met sociaal tarief.

Voor de toekenning van het basispakket energie krijgen wij de benodigde data van de overheid voor de toepassing van 2023 pas op 10 februari. Indien je recht hebt op het basispakket, zal dit dan ook verrekend worden vanaf de voorschotfactuur van februari. Hierdoor zal je in januari nog geen basispakket ontvangen. 

In februari zal je jouw voorschotfactuur dus enkele dagen later dan normaal ontvangen, zodat wij jouw basispakket kunnen toekennen.

Wat zijn de voorwaarden voor het basispakket energie (2023)?

Jouw voorschotbedrag voor de maanden januari, februari en maart zal automatisch verlaagd worden. Voor elektriciteit telt de premie €61 en voor gas €135 per maand. Hier zijn wel drie voorwaarden aan verbonden:

1. Je hebt een residentieel contract

2. Je was op 31/12 klant bij ons, Als je later dan 31/12 klant was bij ons, dan krijg je jouw basispakket energie van jouw vorige leverancier. 

3. Je hebt geen sociaal tarief 

Meer informatie hierover kan je lezen op de website van de overheid door hier te klikken.  

LET OP: Voor de toekenning van het basispakket energie krijgen wij de benodigde data van de overheid voor de toepassing van 2023 pas op 10 februari. Indien je recht hebt op het basispakket, zal dit dan ook verrekend worden vanaf de voorschotfactuur van februari. Hierdoor zal je in januari nog geen basispakket ontvangen.  


Waarom heb ik mijn basispakket van november en decemer 2022 nog niet ontvangen?

Dit is erg vervelend. Dat begrijpen we! Er zijn 2 mogelijke verklaringen hiervoor: 

Optie 1: Op 30 september hebben wij al onze residentiële klanten moeten doorgeven aan de FOD. Op die dag beleverden wij jouw woning nog niet m.a.w. wat jouw contract nog niet actief bij ons. Hierdoor is het niet aan Energie.be maar aan de leverancier bij wie jij op 30 september aangesloten was, om jouw basispakket uit te betalen. Je zou hun dus best contacteren om erachter te komen of zij jou het basispakket van de federale overheid al hebben uitbetaald. 
Optie 2: Jij stond niet op de lijst van onze klanten die recht hebben op het basispakket energie. Deze lijst ontvingen we van de federale overheid. Geen zorgen, vanaf 23 januari 2023 kan jij een aanvraag indienen om dit basispakket te ontvangen van de overheid. Dit zal kunnen via de website van het FOD
Ik heb maar een deel van het basispakket energie ontvangen, waarom?

Wij delen dit basispakket energie enkel uit voor de aansluiting die jij bij ons hebt. Dit wilt zeggen dat, als jij enkel voor gas bij ons aangesloten bent, wij jou ook enkel de €135 voor gas toekennen en niet voor elektriciteit. Het omgekeerde is ook waar. Zo ontvang je enkel €61 als je actief elektriciteitscontract hebt.

Ik heb verschillende residentiële aansluitingen, krijg ik voor ze allemaal een basispakket energie?

Neen, het basispakket energie wordt uitbetaald per huishouden en enkel op het adres waar je gedomicilieerd bent. Dit wil zeggen dat wij jou het bedrag maar één keer kunnen toekennen.

Meer hierover kan je lezen op de website van de FOD. 

Wat werd er beslist omtrent de hoge energiefacturen voor residentiële klanten op 16 september 2022?

Voor residentiële klanten is er een tegemoetkoming voor gas (€135/maand) en elektriciteit (€61/maand) gedurende de maanden november en december. Hoogstwaarschijnlijk zal dit basispakket energie doorgetrokken worden in de maanden januari, februari en maart. 

Hiervoor moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

    1. Je hebt geen recht op sociaal tarief

    2. Je hebt een variabel energiecontract of een vast contract afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021 

    3. Jouw netto belastbaar inkomen ligt lager dan 

        ○ €62.000/jaar voor alleenstaanden

        ○ €125.000/jaar voor wettelijk samenwonenden

    (Per persoon ten laste komt hier €3.700/jaar bij)

Hoe wordt deze tegemoetkoming uitbetaald? 

Iedereen zal deze tegemoetkoming automatisch ontvangen. Nadien zal er o.b.v. jouw belastingbrief gekeken worden naar je netto belastbaar inkomen. Als dit de maximum inkomsten, zoals hierboven beschreven, overschrijdt, zal er een bijzondere heffing aangerekend worden.  

Stookoliepremie

De stookoliepremie wordt verhoogd van €225 naar €300. De cheque kan 1 maal aangevraagd worden. Zij die de aanvraag al uitvoerden, ontvangen automatisch €300. 

Voor meer informatie en de aanvraag zelf: klik hier


Wat werd er beslist omtrent de hoge energiefacturen voor professionele klanten op 16 september 2022?

Voor professionele klanten worden er meerdere maatregelen toegepast. Hieronder een overzicht: 

GAS

Alle zakelijke klanten die in de eerste twee belastingsschijven vallen én een maximum verbruik van 50.000 megawattuur hebben, kunnen genieten van een verlaagd accijns tot het Europees minimum voor de maanden november en december. 

De bijzondere accijns wordt op 0 gezet voor de eerste twee schijven en de bijdrage op de energie wordt voor alle zakelijke klanten verlaagd naar het minimum.

ELEKTRICITEIT

Voor elektriciteit wordt de bijzondere accijns gedurende twee maand op het minimum gezet en dit voor een maximumverbruik van 1.000 megawattuur (eerste drie schijven). 

SOCIALE BIJDRAGE

Ondernemingen hebben de mogelijkheid om hun sociale bijdragen over een langere periode te spreiden (12 of zelfs 24 maanden). Het gaat over de bijdragen voor de tweede helft van dit jaar, het eerste kwartaal van volgend jaar en het debetbericht jaarlijkse vakantie.

TIJDELIJKE LOONSOPLOSSINGEN

Er is ook opnieuw sprake van tijdelijke werkloosheid (met behoud van 70 procent van het loon, aangevuld met een premie van 6,10 euro per dag) en van het tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de problemen komen door hun energiefactuur en hun activiteit onderbreken. Ondernemingen die getroffen worden door de energiecrisis, zullen niet onmiddellijk failliet verklaard kunnen worden.

RISICO

Indien er deze winter een risico op onderbreking zou zijn, zal de agrovoedingssector als kritische sector bij voorrang energie krijgen.

Ik heb tijdelijk recht op het sociaal tarief, tot wanneer kan ik hier van genieten?

Zoals eerder beslist, zal het sociaal tarief verlengd worden tot en met 31 december 2022. Bij Energie.be wordt dit ook automatisch toegepast voor klanten die hier recht op hebben. De overheid bezorgt deze informatie rechtstreeks aan de energieleveranciers.

Weet dat het sociaal tarief en bijhorende voorwaarden bij elke leverancier hetzelfde zijn. Je moet dus niet veranderen van leverancier om recht te hebben op deze verlenging.

UPDATE 11/01/2023

Deze maatregel is verleng tot en met 31 maart 2023.

Welke maatregelen werden er allemaal in maart 2022 genomen door de overheid?

De Belgische en Vlaamse overheid hebben de volgende maatregelen genomen om hoge energieprijzen te compenseren:

- Btw-verlaging van 21% naar 6% t.e.m. 30 maart 2023 (Bij residentiële klanten zowel voor elektriciteit als gas, bij professionele klanten enkel voor gas). 

- De verwarmingspremie

- Tegemoetkoming nov & dec 2022 (Residentieel)

- Tegemoetkoming nov & dec 2022 (Professioneel)

- De verlenging van het sociaal tarief

- Eénmalig forfait 80 euro

- Stookoliepremie

- Terugbetaling installatie waterpomp en herbruikbare energie, renovatie en isolatie van woning(en)

Wie recht heeft op de maatregelen en hoe ze worden toegepast, kan je lezen in dit blogartikel.

Wat betekent de btw-verlaging naar 6 procent voor mij?

Er komt een tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% op elektriciteit en gas. Deze verlaging geldt vanaf 1 maart 2022 tot 31 december 2022  voor elektriciteit en vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2022 voor gas. Geen zorgen, deze aanpassing gebeurt automatisch en zal zichtbaar zijn op je maandelijkse voorschotfactuur en jaarafrekening van Energie.be. Jouw voorschot voor elektriciteit werden aangepast vanaf april en voor gas vanaf mei.

Stel je hebt een voorschot van €250 zonder btw. Bij een btw percentage van 21% zal hier €52,50 extra aangerekend worden. Met de verlaagde btw zal dit maar €15 zijn. 

Gezien de impact grotendeels afhangt van jouw verbruik, kan het bedrag erg variëren.


Heb ik recht op een verwarmingspremie?

Elke gezin ontvangt een verwarmingspremie van 100 euro. Deze premie is éénmalig en geldt enkel voor het adres waarop je gedomicilieerd bent. Tweede verblijven horen hier dus niet bij.

De verwarmingspremie wordt toegekend door ons, indien Energie.be op 31 maart 2022 jouw leverancier is voor elektriciteit. De 100 euro zal in mindering worden gebracht op een afrekening of voorschotfactuur van Energie.be. Dit ten laatste voor 31 juli 2022 indien de premie je automatisch wordt toegekend.

Werd de premie nog niet toegepast? Dan dien je deze aan te vragen via het FOD Economie.


Hulp nodig of vragen?

Contacteer ons

Jouw tijd is waardevol. Daarom beantwoorden we je vraag zo snel mogelijk.